همین جراحی عارضه ها خاصی به جهت زیباجو نداشته و صرفا دلایل آن،تورم کبودی و یا قرمزی بعد از جراحی میباشد که نهایت تا دو هفته پس از عمل از دربین میرود ،اگر این تورم و قرمزی کماکان به قوت قبل خود بر روی صورت باقی ماند بی تردید به پزشک معالج خود مراجعه نمایید ،البته ضروری به ذکر می باشد که کبودی های ریز در برخی بعضا نواحی بعد از آن از گذشت دو هفته معمولی است. لیفت شقیقه چشمهای خواب آلود و خمار را به چشم های باز تبدیل می کندو همچینین همین عمل چین وچروک های کنارچشم ازبین می غالب شود و بر بر روی افتادگی دسته ها جراحی شقیقه در شیراز تاثیر می گذارد. حتماً به جهت شما رخداد افتاده که روبروی آینه بایستید و به چین و چین و چروک های اطراف دیده خود نگاه نمایید و بگویید که چه میزان چهره ام خسته و نگران به حیث می رسد. هزینه فعالیت لیفت شقیقه چه میزان است؟ هزینه این عمل بالا می باشد؛ چیزی متوسط 12 تا 15 میلیون تومان.متاسفانه هزینه ی این کار زیاد متغیر می باشد و تحت پوشش هیچ دسته بیمه ای نیست. اگر دوست دارید از یک روشی استفاده نمایید که علاوه بر از میان بردن چین و چروک اطراف چشم صورت شما طبیعی تر جلوه نماید می توانید از این نوع لیفت استعمال کنید و فارغ از جراحی های سنگین و هزینه بر صورتی برنا و زیبا تری داشته باشید. لیفتینگ شقیقه همان لیفت شقیقه می باشد یا این که به عبارتی دیگر بالا کشیدن شقیقه کلیدی یک جراحی و برجستگی گوشه چشم یا فارغ از جراحیست. نکته : جذاب هست بدانید که این مشکلات در صورتی برایتان ساخت می شود که از یک کارشناس خوب امداد نگیرید و در صورت یک متخصص ماهر و کاربلد می توانید این معایب را به صفر برسانید. بعد از طی کردن این مدت زمان می توانید سرانجام حاصله را ببینید. جذاب میباشد بدانید که همین فعالیت سبب از در بین رفتن چین و چروک بدور چشم هم می شود و شما می توانید حساس انجام همین کار جراحی یک سری ایراد شکل خود را از دربین ببرید. ماندگاری کشیدن شقیقه به یک سری عامل بستگی دارد؛ مسلماً سن مراجعه کننده و جور پوست مریض زیاد اثر گذاری گذار است.

ایندکسر