مبارزات انتخاباتی ترامپ در ویسکانسین: دادگاه اتهامات را رد می کند


عضو NRPLUS عضو

تی
او گویاترین جنبه عدم پذیرش دادگاه منطقه ای فدرال در ویسکانسین از دادخواست بعدی ترامپ در روز شنبه بسیار واضح است که به راحتی می توان آن را از دست داد. و نه ، این رد توسط قاضی منصوب ترامپ توسط برت اچ لودویگ صورت نگرفت و یا اینكه به صلاح رسیده بود.

بعد از تمام آنچه در شش هفته گذشته گفته شد ، این گذرگاه زودگذر نزدیک ابتدای تصمیم و دستور 23 صفحه ای دادگاه باید نفس ما را بگیرد (تأکید من):

پس از جلسه کالج انتخاباتی تنها چند روز بعد ، دادگاه از رسیدگی به مشکلات موجود در بخشها خودداری کرد
منبع: star-news.ir

حتما بخوانید:
ستاد انتخاباتی ترامپ از پذیرفتن انتخاب شبکه برای جو بایدن خودداری می کند

دیدگاهتان را بنویسید