مرگ جان لنون – 40 سال بعد


عضو NRPLUS عضو

من
تی امروز 40 سال پیش بود که در جریان یک بازی فوتبال برای بسیاری از آمریکایی ها ، اخبار منتشر شد مبنی بر اینکه جان لنون ، بیتل سابق ، نیمی از موفق ترین همکاری در زمینه ترانه سرایی در تاریخ موسیقی ، در خارج از ساختمان آپارتمان خود در شهر نیویورک به ضرب گلوله کشته شد. و اندکی بعد درگذشت. در آن زمان ، فقط پزشكانی كه با نجات جان او سعی در انجام كارهای غیرممكن داشتند ، می دانستند كه آهنگ All My Loving بیتلز در رادیوی بیمارستانی كه وی به آنجا منتقل شده بود ، در رادیو پخش می شد. مرده اعلام شد.

به عنوان یک طرفدار بیتلز برای زندگی و یک فرد دلسوز …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>