مشارکت بین اقیانوس آرام: حاکمیت ، توجیه ضعیف توافق قتل


عضو NRPLUS عضو

ج
بسیاری از ناظران باهوش تر در ایالات متحده متوجه شدند که ایالات متحده در حال ایجاد یک اشتباه جدی است ، زمانی که دولت ترامپ همکاری بین اقیانوس آرام را اژدر کرد. (بررسی ملی یک جمله عالی در این مورد وجود دارد.) تصمیم بد و توجیهی بود – حق حاکمیت – پیچیده است

TPP گرچه هرگز به صراحت با چنین اصطلاحاتی استفاده نمی شد ، یک بلوک آسیا-اقیانوسیه به رهبری ایالات متحده برای مقابله با نفوذ تسلط روزافزون چین بود. ایالات متحده این میدان را خالی کرده است ، اما این زمینه را آزاد نمی گذارد ، بنابراین به جای بلوک ضدچینی به رهبری واشنگتن در
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>