مصرف مواد مخدر: قوانین ایالتی و فدرال به طور فزاینده ای در تضاد هستند


عضو NRPLUS عضو

دبلیو
آی تی جنجال در مورد انتخابات سال 2020 هنوز ادامه دارد ، تحولات چشمگیر از توجه بسیاری فرار کرده است. نه تنها روند ملی قانونی شدن ماری جوانا ادامه دارد ، بلکه روبیکون نیز خنثی شده است: اورگان یک طرح رأی گیری را تصویب کرده است که داشتن داروهای سخت از جمله هروئین ، کوکائین و متامفتامین را غیرقانونی می داند.

نه ، این چراغ سبز داروها نیست ترافیک – هنوز حداقل ابتکار رأی گیری که در ایالت بیورور تصویب شده است ، هدف آن مجازات های کیفری برای داشتن مقادیر شخصی مواد مخدر غیرقانونی است ، یک جرم ساده ، به جای داشتن مقادیر بیشتر ، که نشان دهنده قصد مشارکت در گسترش جرم است.
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>