[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

.
او قهوه ای است او باید یکی از سرسخت ترین مردانی باشد که تاکنون زندگی کرده است ، انتقام جویی همفکر که طبق دیدگاه شما یا دست راست بیرحم انتقام خدا بود یا اولین قاتل زنجیره ای مشاهیر در آمریکا. آنچه برای انسان بدیهی به نظر می رسد این است که وی وظیفه خود را آغاز کرده است تا به همان اندازه جدی که هر کسی به هر چیزی نزدیک شده است ، برده داری کند.

و چه می شود اگر به داستان جان براون نزدیک شویم. . . کمدی؟

پرنده ارباب خوب، مجموعه تازه به نمایش درآمده Showtime ، اقتباس شده از یک رمان جیمز مک براید ، از یک پیش فرض عجیب و دیوانه ناشی می شود که[ad_2]

منبع: star-news.ir