کود های حاوی پتاسیم به ویژه این کود را کود میزان مرغوب بودن می نامند چرا که خواص زیادی برای بهبود کیفیت و افزایش پرورش محصولات کشاورزی مختلف دارد. عدم کاربرد پتاسیم (1.2 عدد) طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه حاصل شد. همین ماده در داروهای ملین و داروهایی که جهت تخلیه روده تبارک پیش از کولونوسکوپی تجویز می شود کاربرد دارد. این کمک خواهد کرد که پتاسیم را به درستی از شیوه رگ ها توزیع کند. به علت داشتن خواص انفجاری نیترات پتاسیم، در تنظیم این کود به طور معمول 80 درصد نیترات پتاسیم را با 20 درصد کلرید پتاسیم ترکیب میکنند. خوب تر هست در زمانی که زمین خالی می باشد از این کود استفاده نشود، زیرا باران باعث شستشوی آن از خاک میشود. اساسا به ازای هر درخت به صد و پنجاه گرم کود سولفات پتاسیم آیتم نیاز است و در هر هکتار زمین هم بین قریه الی بیست کیلو گرم از همین کود آیتم استعمال قرار می گیرد و در شرایط محلول پاشی نسبت به صد الی صد و بیست گرم از همین کود را در یک لیتر آب حل میشود. سولفات پتاسیم آکساپول، حاوی دو عنصر ضروری پتاسیم و گوگرد برای پرورش گیاهان میباشد که با جذب پر سرعت می تواند به رخ کوددهی یا به صورت محلول پاشی آیتم به کارگیری قرار گیرد.سولفات پتاسیم یکی از مالامال مصرف ترین کودهای کشاورزی می باشد که تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد می باشد. به جهت اندازهگیری نشتیونی، نمونههای برگ (بهاندازة یک دایره به شعاع 1 سانتیمتر) در قوطیهای حاوی 30 میلیلیتر آبمقطر، غوطهور شدند و بهمدت 20 ساعت بر روی دستگاه شیکر (مدل KS260 digital، کمپانی IKA، آلمان) دارای شتاب 120 دور در دقیقه تکان دیتا شدند؛ سپس سوق دهی الکتریکی محلول حاوی نمونهها کلیدی دستگاه هدایتسنج (مدل Cond 720، کمپانی WTW، آلمان) خوانده شد (هدایت الکتریکی اولیه). دلجوان گفت : اساسی گذشت دوران یک رآکتور ۴هزار تنی ملامین کارگزاشتن و همچنین یک واحد ۲۰ هزار تنی سولفات آمونیوم به همین مجتمع بیش تر شد و شبیه واحد قدیم ۲۰ هزار تنی نیز یک واحد نو ۲۰ هزار تنی دیگر ساخته شد که حیاتی ساخت جمعی ۴۰ هزار بدن در سال سولفات آمونیوم به بزرگترین واحد تولیدکننده سولفات آمونیوم میهن تبدیل شد. مصرف سولفات پتاسیم می تواند به بهبود میزان ایجاد و میزان مرغوب بودن محصولات (رنگ، طعم و قابلیت انبارداری) کمک نماید.

ایندکسر