به همین دلیل پیش از اینکه به کشور عمان برای زندگی فکر کنید بایستی بهطور تمام از موقعیت زندگی در آن آگاه شوید. به متن مالک حدود العالم «عمان شهرى هست عظیم بر کران دریا و اندر وى بازرگانان بسیارند و بارکده تمامی دنیا میباشد و هیچ شهرى نمی باشد اندر عالم که اندر وى بازرگانان توانگرتر از آنجا بود و تمامی جهازهاى (کشتی هاى) مشرق و مغرب و جنوب و شمال بدین شهر افتد و از اینجا به جای ها ببرند». در ابتداء حکمش صرفا گزیده از خاک عمان ومقاطعات همین دیار تحت شکافت داشت که راههای شنی اش کاروانهای شتر اساسی سختی ونا امنی طی میکردند، ولی در روز وفاتش یک امبراطوری مترامی الأطراف از خویش برجای گذاشتند که هزارها امیال بسط داشت، و در سواحل اقیانوس هند که قوافل کشتیهای جنکی وباری وتجارتی درآن شناور بودند. وزیر امور خارجه عمان قبل از آن و در سال 2020، دو توشه به جمهوری اسلامی ایران سفرکرده بود. از زمان به قدرت رسیدن فرمانروا جدید عمان، مقامات کشور ایران گامهای مهمی برای نشان دادن تعهد این سرزمین به حمایت از وی برداشتهاند و به محافظت مناسبات نزدیک جمهوری اسلامی ایران دارای عمان دارای مسئولیت هستند. بعلاوه، شاه نو عمان در سخنرانی قانونی خود به مناسبت به اقتدار رسیدنش عهد و پیمان بخشید که مسقط به تلاشهایش برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ادامه دهد. اساسی کاهش اقتدار در سدهی بیستم میلادی، همین کشور تحتتأثیر و شکافت گستردهی پادشاهی بریتانیای کبیر قرار گرفت؛ ولی هیچگاه به رخ قانونی منتخب هتل های عمان از آن نشد. سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، پاد شاه نشین عمان (به عربی: سلطنة عمان) کشوری پادشاهی می باشد در شرق شبه جزیره عربستان، پایتخت آن مسقط هست از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود میباشد از جنوب اساسی یمن مجاور است و از غرب اهمیت عربستان سعودی و امارت متحده عربی. درگیریهایی که سراسر خاورمیانه را در برگرفته است و هیچکس نمیداند که تنشها فی مابین کشور‌ایران و آمریکا به چه سمت و سویی میل میکند، عمان نقش ویژهای برای بسط راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک به جهت بحرانهای منطقهای و بینالمللی ایفا خواهد کرد. عمان و کشورهایی همچون ژاپن، قطر، کویت و سوئیس که مناسبات مهربانی دارای تهران و واشنگتن دارند، نقش مهمی به جهت کمتر تنشها ایفا خواهند کرد. كشور عمان داراى شهرستانى برونبومى میباشد بنام شهرستان مدحاء که در خاک امارات متحده عربی واقع شدهاست. اگر چه نگهداری سیاست خارجی عمان بر پایه عدمتعهد مشقت بار است، البته این منش در قبال روابط بینالمللی منتخب از نگاه مسقط به تحولات منطقهای و جهانی است. 9- نقطه (9) در جنوب غربی جزیره قشم به ارتفاع جغرافیایی 55 جايگاه و 16 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 جايگاه و 32 دقیقه و 25 ثانیه.

ایندکسر