[ad_1]

این اتاق روز جمعه لایحه ای را برای غیرقانونی دانستن ماری جوانا در سطح فدرال تصویب کرد و برای اولین بار هر یک از قوه های مقننه اقدامی را برای این منظور تصویب کردند.


[ad_2]

منبع: star-news.ir