احتمالا به جهت توضیف و توضیح و معرفی همین فیلم به هیچ صحبت اضافه ای نیاز نباشد جز این که بگوییم کارگردانی اثر حیاتی اصغر فرهادی بوده است. فیلم در اصل به کل آدمهایی که در فیلم گذاشته که تماما طبقه متوسط رو به زیر است، به هیچ کدامشان سمپاتی ندارد. آدمهایی که بنای نقش رستم را بازسازی می‌نمایند یا آدمهایی که شغلشان صحافی کتابهای نفیس دیرین و زنده نمودن مجددشان است، از بازسازی خویش بیش از هرچیز غافلاند.اما رحیم، از جایی به آن‌گاه به یک درایت دست مییابد که تعمیم آن احتمال دارد فقط منش نجات باشد. از اینجا به بعد، فرهادی که از نخست به واسطه انتخاب زاویه دید اول شخصش (جز یکسری سکانس نادر که اصلی عامل همین زاویه دید را میشکند) ، ما مخاطبان را در کل لحظات با رحیم همپا کرده و تسلط جامعی نسبت به نیت او به ما داده است، درحال حاضر ما را در درمقابل قضاوتهای متفاوت میگذارد تا این قضاوتها آینهای باشند از هرکداممان که در لحظاتی جای آدمهای اطراف رحیم قرار میگیریم.گاهی شبیه به طلبکارش به این معنی که بهرام (بخوانید به عبارتی بهرام گور) هستیم که سوای دوراندیشی تام از نیات و جزییات زندگی رحیم، از جمله این‌که رحیم معشوقهای هم دارد، از به عبارتی در آغاز دست به تخریب و تحقیر او میزند. ابزار رسانه و به دنباله آن قضاوتهای بعدی، آن نیز به واسطه فضای مجازی، همگی چیز را در دنیای امروز گاها به طرزی حیرت آور و حتی بی دلیل، به پیچیدهترین شکل ممکن بدل میکند. چرا که دستگاه بانک نیز طبعا مشابه حیاتی دستگاه زندان کار میکند. بهگونهای که اصلا تعجب آور نیست که رحیم صحیح به صراحت همین دیالوگ: «ناچار شدم»، ناچار بشود به سفارش راننده تاکسی، به لاف معشوقه خود را وارد یک سناریو نماید و درست بازتابی بشود از همان کاری که دستگاه زندان حساس او کرده اصغر فرهادی دلاور صحبتهای جنجالی است. البته پس از مدتی حیاتی او دوست می شوند و زمین دار بزرگ تصمیم می گیرد از حسن و عطا حمایت کرده و تمام هزینه ساخت آلبوم آهنگ آن ها را تقبل کند. فیلم قهرمان که اولی توشه در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱ به سناریو درآمد، غالب به به دست آوردن جایزه پهناور هیئت داوران این جشنواره شد. به گزارش همشهری آنلاین، اصغر فرهادی، در میزگرد هالیوود ریپورتر، در کنار چهرههای پهناور سینمایی چون پدرو آلمادوار، گیرمو دل تورو، کنت برانا، جین کمپیون و رینالدو مارکوس گرین از پایانی فیلمش قهرمان، کارگردانی و همینطور روش گزینش بازیگران گفت. اینها از فرهادی انتظار دارا هستند فیلم بسازد، ولی جوری بسازد که مجوز پخش نگیرد!

ایندکسر