ویروس کرونا ویروس: واکنش COVID توسط رسانه ها تحریف می شود


عضو NRPLUS عضو

‘S
اوه ، اول از همه ، بگذارید اعتقاد راسخ خودم را تأیید کنم که تنها چیزی که باید از آن بترسیم ترس از خود ترسناک ، بی نام ، بی دلیل ، وحشت غیرقابل توجیه است. ” افسردگی

اخبار ناگواری درباره ویروس کرونا وجود داشت. این یک بیماری همه گیر است ، بنابراین انتظار کمترین پوشش را دارید.

اما گزارش جدید دفتر ملی تحقیقات اقتصادی می گوید رسانه های اینجا در ایالات متحده بسیار فراتر رفته و فضای ترس و وحشت ایجاد کرده اند. در مقاله ای با عنوان “چرا همه اخبار COVID-19 خبر بدی است؟”
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>