[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

آ
جمع کردن که جو بایدن رئیس جمهور بعدی خواهد بود ، سیاستهای اتخاذ شده در کشورهای دموکراتیک احتمالاً در سطح ملی دنبال خواهد شد. هر دو ترامپ و بایدن تا حد زیادی از سیاست های فرمانداران حزب خود حمایت کرده اند و در مورد اهمیت محاصره ها (و به ویژه تأثیر آنها بر فعالیت اقتصادی) در مدیریت همه گیری اختلاف نظر داشته اند.

ناهمگنی ایالات متحده نسبت به کشورهای کوچکتر باعث شده است که دولت ترامپ سیاست ملی یکپارچه ای را به نفع حمایت از تلاش ایالات برای توسعه سیاست های متناسب با شرایط منحصر به فرد خود رد کند. در سیاست های تخفیف COVID-19 اختلافاتی وجود داشته است ، شاید به دلیل وابستگی حزب به فرمانداران آنها. …[ad_2]

منبع: star-news.ir