[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

تی
او دادگاه عالی کاندیداتوری جمهوری خواهان را برای لغو گواهی پیروزی جو بایدن در پنسیلوانیا رد کرد. هیچ کس از دادگاه مخالف نبود – و “هیچ کس” آخرین قاضی ، امی کانی بارت را شامل نمی شد.

این تا حدی گیج کننده است وقتی در نظر بگیریم که یکی از اصلی ترین اتهامات مطرح شده علیه بارت توسط دموکرات ها و کارشناسان لیبرال این بود که او – وقتی فرزندان اقلیت سرطانی را اخراج نکرد ، انتخابات دونالد ترامپ (که توییت های او مسائل امنیتی کمکی نکرد)

این فقط ملودرام معمولی مملو از صفت نبود سنگ لوحمارک جوزف استرن – “یک استدلال شوم[ad_2]

منبع: star-news.ir

ایندکسر