به جهت آگاهی از ارزش پلنیوم باکس می بایست فاکتورهایی مانند ابعاد، تعداد آیتم نیاز، ارزش بروز مواد نخستین و هزینه های حمل و نقل را در حیث گرفت. همانطور که گفتیم خصوصیت دکوراتیو بودن همین محصولات سبب ساز شده کارایی اکثری در مکان های متفاوت نظیر منازل مسکونی، پاساژها، مجتمع های تجاری، هتل ها و حتی ادارات داشته باشند. روزنه منحصر به فرد باکس ها دریچه های اسلوت و طرح اسلوت می باشند. مکانهای مورد استفاده: جهت هوارسانی در سقف فضاهایی نظیر لابی های ساختمان های مسکونی ، تالار های ساختمانهای اداری،تجاری،پاساژها و هتل ها، دریچه ها بصورت دکوراتیو ( اسلوت و خطی) و هم بصورت نهفته روزنه بر روی دیوار و یا این که سقف طراحی و اجرا می گردد. واجب به ذکر می باشد دریچه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاری می شوند از درون توسط چند بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به رخنه کاری بر بر روی کادر روزنه ها و خراب شدن نمای فعالیت نمی باشد . از باکسهای متعدد می توان به باکسِ پشتِ دریچههای سقفیِ چهارطرفهی تایلی و یا دیگر انواعِ دریچهها اشاره کرد که تصاویرِ متفاوت باکسها به تفصیل در ذیلِ همین توضیحات، طراحی پلنیوم باکس قرار گرفته است. اما از طرح های دیگر هم در این جعبه ها می توان استعمال کرد. جهت ممانعت از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادلِ دمایی در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنهی پلنیوم باکس و همچنین پرهیز از انتشار و پژواک صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنهی داخلی یا این که خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ اِلاستومری به کار گیری میگردد. برای دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی ما بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از تکثیر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن ها از عایق الاستومری استعمال میشود. از آنجا که روزنه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا کار می شوند و قابلیت هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای روزنه وجود ندارد استفاده از پلنیوم باکس به خواسته تولید اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع ، امری ضروری و ضروریست . از آنجا که روزنه های خطی و اسلوت به شکل دکوراتیو و در ارتفاع های بالا کار می شوند، امکان هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای دریچه وجود ندارد، به کارگیری از پلنیوم باکس به خواسته ساخت اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع امری واجب و مهم می باشد.

ایندکسر