پوشش شرم آور شکارچی رسانه ای بایدنهنوز داروی شناخته شده و در دسترس برای COVID-19 وجود ندارد. در طول سال گذشته ، بسیاری از داروهای جدید و قدیمی – ایورمکتین ، آزیترومایسین ، رمدزیویر ، هیدروکسی کلروکین ، ویتامین D ، ویتامین C ، روی ، آسپرین ، پپسید و سایر موارد – حداقل مقداری حکایت از آن برای بهبود … بخوانید | بیشتر
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>