پیروزی ترامپ در رسانه ها بررسی ملی


عضو NRPLUS عضو

ج
اوه اظهار نظر رسانه ها در مورد انتخابات اخیر و هنوز رسماً غیرمجاز تسکینی است که علیرغم مبارزات شدید ، پیچیدگی های اخلاقی بیماری همه گیر ویروس کرونا ، و رواج گسترده گسترده سو of تفسیر عمدی اطمینان رئیس جمهور ترامپ در مورد سرقت نکردن آن. به عنوان تهدید به خشونت مدنی ، انتخابات به نرمی پیش رفت و می توان به دلیل رأی دادن به بیش از 150 میلیون رأی در یک انتخابات بسیار نزدیک و بدون حادثه مهم ، پشت کشور را محکوم کرد.

متأسفانه ، این باید به عنوان آخرین فصل در یک دوره بسیار طولانی و غم انگیز دیده شود …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>