پیستون کاربر متحرکی هست که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل میشود و به وسیله شاتون قدرت حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. گیر کردن تمام عیار پیستون در داخل سیلندر بخش اعظم به همین علت رخداد می افتد که سرعت انبساط پیستون سرعت بالا تر از انبساط سیلندر می باشد و همین امر باعث می شود که لقی بین پیستون و سیلندر کاهش پیدا نماید . در حرکت انبساط تا ۱۸۰۰۰ نیوتون (۴۰۰۰ پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی حساس سرعت رانندگی می نمایید همین رخداد در هر سیلندر ۳۰ تا ۴۰ بار در ثانیه رخ می دهد.دمای کف پیستون به ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد(۴۰۰۰ رتبه فارنهایت) یا این که اکثر می رسد. به برهان شتاب بالا و فاصله نزدیکی که نسبتبه دیگر اجزا همسایه خود دارا هستند بایستی دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل فعالیت کنند. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار هست که از ۳۶% نیکل ، ۸/۶۳% آهن ، ۲/۰ بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های فراوان حیاتی انبساط مضاعف یه خرده می باشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی جلوگیری می کند. بوش پیستون در قسمت پیستون قرار داراست و از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون خودداری می کند. پیستون های بیضی صورت که برای پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود با بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا این که ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر میباشد و قطر پیستون در روی محور ۴۵ سکو ای نسبت به محور ۰۰۳٫۰ اینچ یا ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. با کارگزاشتن بیرون از مرکز گژن پین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف آن نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود. جنس آن‌ها از آلیاژ چدن یا آلومینیوم میباشد و زیر فشار کمتری از طرف گازهای احتراق و حرارت پایینتری از سوی انفجار قرار دارند. زدن پیستون صدایی هست که از جا به جا شدن پیستون از یک طرف سیلندر یه طرف دیگر آن، در آغاز حرکت انبساط،ناشی می شود. شكل (1) يك گونه رینگ پیستون را نشان می پیستون شاتون فورج دهد. در موتور اتومبیل های سنگین از چدن نشکن به جهت ایجاد رینگ تراکم ساخته میشود. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه قیمت پیستون پژو tu5 لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر