[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

ه
آره سوال بدهی؟ در حالی که دولت بایدن و تشویق کنندگان اقتصادی آن نقشه های بلند پروازانه ای را در نظر می گیرند ، یک ایده بنیادی جدید گسترش می یابد: شاید بدهی مهم نباشد. شاید ایالات متحده بتواند حتی پس از پایان دوره رکود اقتصادی COVID-19 برای تأمین بودجه “سرمایه گذاری” در انرژی های تجدید پذیر ، اتومبیل های برقی ، قطارها و مترو ، مدارس دولتی ، مسکن ، مراقبت های بهداشتی ، مراقبت از کودکان ، طرح های توسعه به وام خود ادامه دهد. از جامعه “، درآمد جهانی ، پس انداز بدهی دانشجویان ، دولت های ایالتی و محلی ، حقوق بازنشستگی و بسیاری از بررسی های رای دهندگان.

بحث روشن است. سرمایه گذاران اوراق قرضه مایلند پول ایالات متحده را با نرخ بهره بسیار پایین وام بگیرند. فرض کنید واشنگتن وام می گیرد و …[ad_2]

منبع: star-news.ir