ژنرال لوید جی آستین سوم: انتخاب وزیر دفاع جو بایدن باید رد شود


عضو NRPLUS عضو

.
بایدن قصد دارد ژنرال لوید ج. آستین سوم به عنوان وزیر دفاع. نامزدی باید رد شود.

ژنرال آستین هیچ مشکلی ندارد ، غیر از اینکه او ژنرال آستین است. قوانین ایالات متحده با این ایده که سیاست نظامی را محکم در دست غیرنظامیان حفظ کند و نفوذ سیاسی و جاه طلبی سیاسی فرماندهان ارشد نظامی را محدود کند ، نیاز به یک فاصله هفت ساله بین خدمات نظامی فعال و خدمات وزیر دفاع دارد.

قانون به خوبی به ما خدمت کرد. دولت ترامپ با موفقیت سعی کرده آن را کنار بگذارد تا تأیید …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>