قیمت ها در نصفه دوم سال 2017 شروع به افزایش کردند. استعمال از همین مخلوط در صنعت های غذایی بوسیله سازمان وزارت جهانی یا این که همان FDA تضمین شده هست و به تیتر یک ماده غذایی مستقیم انسان شناخته می شود. بطوری که در یک روند تری گلیسیریدها که به عبارتی قسمت های اصلی چربی و روغن می باشند اساسی lye ( آب قلیایی ) آیتم واکنش قرار گرفته و طی یک روند صابونی شدن صابون را به وجود می آورد که از حیث شیمیایی به نوعی نمک اسید چرب شناخته پتاسیم هیدروکسید اسید می شود . واکنش ان ها هم یه خرده گوناگون می باشد ، همین دو ماده زمان واکنش کلیدی آب گرما آزاد می کنند البته مخلوط شیمیایی هیدروکسید پتاسیم نسبت به هیدروکسید سدیم مهم این که طی واکنش حیاتی اسید ها گرمای بخش اعظمی ساخت می کند ولی به نسبت سدیم هیدروکسید هنگام قرار گرفتن در معرض آب گرمای کمتری تولید خواهد کرد . یعنی از فضای پیرامون خود مولکولهای آب را جذب میکند. بخش اعظم مردم در زندگی روزانه خود از همین محلول استعمال می کنند. به عامل هزینه های ساخت ، هیدروکسید پتاسیم به طور کلی گرانتر از هیدروکسید سدیم هست ، هیدروکسید سدیم دارای به کارگیری از کلرید سدیم ساخت می شود که به آن نمک معمولی سفره می گویند ، در حالی که از یک ترکیب مالامال هزینه برای ایجاد هیدروکسید پتاسیم به کار گیری می گردد . هیدروکسید پتاسیم یک ماده به شدت قلیایی میباشد که اصلی اسید های متفاوت واکنش می دهد. هر دو اساسی اتصال یونی یک فلز قلیایی به یک گروه هیدروکسید تشکیل می شوند . آیا حساس کاربرد پتاسیم هیدروکسید، همین مخلوط اصلی و مهم آشنا هستید؟ حساس آزاد شدن OH- در زمان انحلال پذیری این ترکیب در آب همین ماده را می توان بازی قدرتمند به حساب آورد. هیدروکسیدپتاسیم، بازی حاذق و تشکیل دهنده محلول های قلیایی در آب و دیگر حلال های قطبی است. آب یک ادغام موثر می باشد که نیکی خورنده و نه سمی میباشد و سولفات پتاسیم یکی از دوستداشتنی ترین کودهای جهان می باشد . عنصر پتاسیم به تیتر مهم ترین منابع تغذیه گیاهان شناخته می شود که وجود آن به جهت به دست آوردن محصولات زراعی حیاتی کیفیت اساسی دارد؛ به خصوص برای محصولاتی که توان رویا رویی کردن اهمیت یون های کلرید را ندارند. به دست آوردن پتاسیم هیدروکسید خالص بسیار طاقت فرسا است.

ایندکسر