[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

تی
او واشنگتن تایمز گزارش می دهد که مبارزات انتخاباتی ترامپ دادخواست فدرال خود در میشیگان را رد کرده و بیش از یک میلیون برگ رای گیری را از طریق پست به چالش کشیده است به این امید که مانع از تایید نتایج انتخابات توسط دولت ایالتی شود. بدیهی است که این اقدامی برای نجات فرد است: دادخواست هیچ شانسی برای موفقیت نداشت و استدلال های کمپین برای انصراف از پرونده نادرست است.

این کمپین ادعا می کند که پرونده “به عنوان نتیجه مستقیم دستیابی به آسودگی مورد نظر ما” پس گرفته می شود ، که رودی جولیانی ، وکیل رئیس جمهور ، آن را “به حالت تعلیق درآوردن انتخابات وین کانتی از تصدیق اولیه” توصیف کرد …[ad_2]

منبع: star-news.ir