[ad_1]

کارفرمایان 12.1 میلیون از 22 میلیون شغلی را که در ابتدا در مارس و آوریل در آغاز همه گیری از دست رفته بود ، بازیابی کردند.


[ad_2]

منبع: star-news.ir