کتاب الهیات رهایی سیاه و سیاست های رادیکال رافائل وارنوکروحانی رافائل وارنوک هنگام بررسی جمعیت در کلیسای تاریخی رودخانه منهتن ، تصدیق کرد که این ستایش حتی برای او کار دشواری بود.

یک واعظ و کشیش آموزش دیده در کلیسای تاریخی باپتیست Ebenezer در آتلانتا – کلیسای مارتین لوتر کینگ جونیور – وارنوک احتمالاً تاکنون در حرفه خود ریاست صدها مراسم خاکسپاری را بر عهده داشته است. اما این مراسم خاکسپاری ، روز دوشنبه در اوایل ماه مه 2018 ، متفاوت بود. این مراسم تشییع جنازه مربی وی ، جیمز هال كون ، پدر بنیانگذار الهیات آزادی سیاه بود ، كه شخصاً از وارنوك خواست او را تحویل دهد …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>