[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

پ
مقیم ترامپوکلا از دادگاه تجدیدنظر فدرال برای دور سوم درخواست کردند تا به سرعت در مورد تصمیم قاضی دادگاه منطقه متیو بران در روز شنبه تجدید نظر کند ، که اختلافات در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پنسیلوانیا توسط ترامپ و دو رای دهنده را رد کرد. (در اینجا من تصمیم قاضی بران را شرح دادم.)

باید انتظار داشته باشیم که مدار سوم فوراً این برنامه را رد کند.

گواه کیفیت تصمیم قاضی بران این است که کارزار انتخاباتی ترامپ در عین هدر دادن علنی آن ، بیشتر آنها را مجذوب خود نمی کند. درعوض ، ضمیمه دور سوم باریک است: درخواست تجدیدنظر علیه رد دادگاه منطقه از اجازه …[ad_2]

منبع: star-news.ir