[ad_1]

در اوایل این هفته ، فرماندار هشدار داد که در صورت “تثبیت” بستری شدن در بیمارستان های ویروس کرونا ، امکان پذیرایی غذا در داخل شهر نیز ممکن نیست.


[ad_2]

منبع: star-news.ir

ایندکسر