کوومو در میان رشد ویروس کرونا ، غذا خوردن در فضای داخلی را در نیویورک ممنوع می کنددر اوایل این هفته ، فرماندار هشدار داد که در صورت “تثبیت” بستری شدن در بیمارستان های ویروس کرونا ، امکان پذیرایی غذا در داخل شهر نیز ممکن نیست.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>