گرگ کلی مجری Newsmax از تئوری های کلاهبرداری ترامپ دفاع می کندگرگ کلی دستخوش تحول شده است.

پیش از این ، اخبار مهم در مورد ایستگاه محلی پیشرو فاکس ، WNYW ، كلی اخیراً به عنوان یكی از مدافعان برجسته ادعاهای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات سال 2020 ، به شهرت بین MAGA دست یافت.

کلی از پخش شبانه خود از نیوزمکس ، متهم به پخش نظریه هایی شد که دادستان خود ترامپ قبلاً آنها را رد کرده است. استراتژی ای که برای نیوزمکس جواب داد ، مدیرعامل آن اذعان کرد که شبکه وی نقشه انتخابات را جعلی می داند ، “برای اخبار عالی بود” و استعفا از تئوری های توطئه را با خواستار توهین به روسیه توجیه کرد.

هنگامی که کلی نمایش خود را در آغاز کرد
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>