سه روز و سه شب در در بین چاه به سر برد، البته خدای یوسف در یادِ او بود. 1- خطور در ذهن و گذشتن از خاطر بدون تصمیم بر آن. در این قصه یک عدد از سنّت های الهی محقّق شده است،که به خاطر تقوای الهی،گشایش تولید می شود. 4-معمولاً در دربارها و کاخهای طاغوتیان،دادگاه و محاکمه غیابی و تشریفاتی است،تا بی گناهان محکوم شوند. 2-کاخ نشینی معمولا دارای بی پروایی و پررویی همپا است. 1.می خواست آن ها را در انتظار قرار دهد تا پاره ای تبلیغ و ارشاد کند،شاید شخص اعدامی ایمان آورد و حساس حسن آخر و عاقبت از جهان برود. و دارای یوسف،دو جوان دیگر وارد زندان شدند.یکی از آن دو(نزد یوسف آمد و)گفت:من در خواب خویش را دیدم که(انگور را)برای شراب می فشارم و دیگری گفت:من خود را در خواب دیدم که بر سرم نانی می برم و پرندگان از آن می خورند،ما را از تعبیر و تفسیر خوابمان آگاه ساز! یوسف کلیدی آن چهره زیبا و ملکوتیش خیر تنها عزیز مصر را مجذوب خویش کرد بلکه قلب همسر عزیز را به سرعت در تسخیر خود درآورد. در ترجمه بخش اوّل آیه،این احتمال نیز وجود دارد که معنای آیه اینگونه باشد:من از جانب آفریدگار می دانم غذایی که به جهت شما خواهند آورد چیست؟ پس می توانم خواب شما را تعبیر کنم.یعنی یوسف علاوه بر تعبیروتفسیر خواب از چیزهای دیگر هم خبر می دیتا است.مثل حضرت عیسی در مقابل السلام که از غذای ذخیره شده در منازل و یا این که آنچه می خوردند،خبر می داد. 10-زلیخا در دستگاه حکومتی مصر دارای نفوذ یوسف اسدی بوده است. روشن است کسانی که همین کلام را می گفتند، زنان اشرافی مصر بودند که خبر‌ها قصرهای لبریز از خرابی فرعونیان و مستکبرین برایشان جذاب بود و همواره در جستجوی آن بودند. طبرسی در تفسیر خویش نقل کرده هنگامی که حضرت یوسف از دنیا رفت، مردمان مصر به مبارزه برخاسته و هر طایفه ای می خواست لاشه یوسف در محل آن‌ها دفن شود. پس پاراگراف ی «فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْراً» به این معنی که به کد خدا خود شراب می دهد. 16-عمل نکردن به دانسته ها،انسان را در سطر جاهلان قرار می دهد.

ایندکسر